Najnowsze wydarzenia

Zaproszenie na Konferencję - WOIIB - Budownictwo szpitalne

czwartek, 09.08.2018

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
serdeczne zaprasza na  Konferencję
 
Budownictwo szpitalne – 
Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów
która odbędzie się dnia 11 października 2018 roku
 
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37
 
W załączeniu  - ZAPROSZENIE i PROGRAM
 
Zgłoszenia do  dnia 3 października przyjmuje
p. Joanna Kozłowska-Molenda
tel. 61 854 20 19
e-mail: komisje@woiib.org.pl
Informacja KRIA - ws. konkursu o Nagrodę MIiR za wybitne osiągnięcia twórcze

wtorek, 07.08.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,

Na prośbę Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów kol. arch. Wojciecha Gwizdaka przekazuję w załączeniu informację dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach: architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania się do tego konkursu.
Informacja KRIA - ws. konkursu o Nagrodę MIiR za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

wtorek, 07.08.2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,

Na prośbę Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów kol. arch. Wojciecha Gwizdaka przekazuję w załączeniu informację dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wybitne za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Zainteresowanych informujemy o możliwości zgłaszania się do konkursu w/w prac lub publikacji, które zasługują na wyróżnienie.
Stanowisko WOIA RP i SARP dotyczące Stadionu Szyca

poniedziałek, 06.08.2018

Szanowni Państwo,

 

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, że Władze Miasta Poznania przejmują Stadion im. Edmunda Szyca na Dolnej Wildzie, Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań skierowały do Prezydenta Miasta Poznania oraz do innych zainteresowanych stanowisko, pokazujące jaką ważną rolę w sprawie przejęcia stadionu odegrało środowisko architektów.

 

Stanowisko WOIA RP i SARP Oddział Poznań znajduje się w załączniku.

 

 

INFORMACJA KRIA - ws. utworzonego przez MIiR portalu budowlaneabc.pl

wtorek, 24.07.2018

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
członkowie Wielkopolskiej OIA RP,

Na prośbę Krajowej Rady IARP informujemy i zachęcamy do korzystania z portalu po adresem https://budowlaneabc.gov.pl utworzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Celem utworzenia portalu jest poszerzenie wiedzy w zakresie procesu inwestycyjno - budowlanego.

Pozdrawiam serdecznie
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP

Szkolenie - Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy PZP. Prawo autorskie w odniesieniu do procedury konkursowej, Poznań, 11 lipca 2018 r., godz. 9.30

niedziela, 01.07.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie pt.

 

"Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo autorskie w odniesieniu do procedury konkursowej."


które odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie WOIA RP, Stary Rynek 56, w dniu:

11 lipca 2018 roku (środa), w godzinach od 9.30 do 17.00 (rejestracja od godz. 9.00)

 

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/637

 

Liczba miejsc na szkoleniu - 55.

Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadzący:
Pan Piotr Pieprzyca (Konkurs urbanistyczno-architektoniczny)
Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi doradzając oraz prowadząc jako pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Pan Michał Klekotko (Prawo autorskie)
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył Kraków Intellectual Property Law Summer School 2017. Od 2011 roku czynny zawodowo adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z prawem autorskim. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Rejestracja i zapisy odbywają się poprzez stronę internetową IARP przez zakładkę "szkolenia" (po lewej stronie).
Należy się zalogować przy pomocy numeru członkowskiego WP oraz hasła (tak jak w Programie członkowskim), a następnie zapisać na warsztaty. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie automatycznie stworzona lista rezerwowa.

W związku z tym bardzo proszę, aby osoby, które się zapisały, a które z jakiegoś powodu będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach, wypisały się z listy (na takiej samej zasadzie jak się zarejestrowały) , umożliwiając tym samym uczestnictwo architektom z listy rezerwowej.

Pozdrawiam serdecznie,
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

IARP – rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”

sobota, 30.06.2018

Tematem konkursu w roku szkolnym 2017/2018 była „Księga dobrych praktyk architektonicznych dla naszej szkoły”. Uczestniczące w nim zespoły miały zidentyfikować problemy przestrzenne szkoły oraz zaproponować rozwiązania, odwołujące się do poruszanych w trakcie zajęć architektonicznych zagadnień. Celem projektu była nauka dostrzegania potrzeb społeczności szkolnej oraz próba ich zaspokojenia dostępnymi środkami, co w rezultacie miało pomóc w obudzeniu poczucia odpowiedzialności i sprawczości w kreowaniu oraz zarządzaniu dostępną przestrzenią i – co ważne – nabycie umiejętności pozyskiwania zwolenników dla proponowanych lepszych rozwiązań. Rozwiązania były przedstawianie w formie prezentacji.

21 maja 2018 r. obradowało jury oceniające  nadesłane prace konkursowe. Przewodnicząca:

arch. Marlena Wolnik – IARP, członkowie - arch. Urszula Szabłowska – IARP oraz Wojciech Myjak – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w sali  Pomnikowej, dnia 8 czerwca br.  Galę finałową objął patronatem honorowym Narodowy Instytutu Architektury i Urbanistyki.

 

W kategorii A (12-15 lat) jury konkursowe postanowiło przyznać Nagrodę Główną Publicznej Podstawowej Szkole Katolickiej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu za pracę pt. „Zakostkowana Szkoła”. Zespół projektowy wystąpił w składzie: uczniowie klas 7 - Antoni Chęciński, Antonina Floraszek, Aleksander Gidaszewski, Amelia Kręc, Maksymilian Krumholz, Liliana Rybińska, Agata Tomczak oraz nauczyciel Dorota Łakoma (opiekun grupy).

 

Wręczono również wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”     w Warszawie za pracę „Przyszłość sportu w naszej szkole”.

 

W kategorii B (15-18 lat) nie przyznano nagrody. Jury, ze względu na wyrównany poziom prac, które weszły do finału przyznało trzy równorzędne wyróżnienia.

Jedno z wyróżnień trafiło także do Poznania do III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego za pracę pt: „ Trójkowa przestrzeń – odnowa”. Zespół projektowy wystąpił w składzie: uczniowie klasy II C – Jakub Wichtowski, Jan Bylicki, Jan Iwaszkiewicz – Rudoszański, Jan Chlebek, Stanisław Paluszak. Praca została wykonana pod opieką Pani Dyrektor Katarzyny Kordus.

Chciałabym nadmienić, że szkoła ta wzięła udział w konkursie „Kształtowanie Przestrzeni” po raz trzeci i po raz trzeci uzyskała najwyższe wyróżnienie w swojej kategorii.

 

Serdecznie GRATULUJEMY!!! Uczniom i Nauczycielom …….

KRIA - Podziękowanie i informacja o składzie organów KIA 2018-2022

czwartek, 21.06.2018

Koleżanki i Koledzy Architekci,
członkowie Wielkopolskiej OIA RP

 

W ostatni weekend odbył się w Warszawie IV Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów IARP.

Delegaci wszystkich Okręgowych Izb Architektów RP dokonali wyboru nowych władz Krajowej Izby Architektów na czas V kadencji - tj. 2018 - 2022.

 

Nowym Prezesem Izby Architektów RP została wybrana kol. arch. Małgorzata PILINKIEWICZ (dotychczasowa Przewodnicząca Śląskiej OIA RP). W gronie Rady znalazł się także przedstawiciel Wielkopolskiej OIA RP - kol. arch. Dominik Banaszak.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w korespondencji przygotowanej przez nową Radę, którą przesyłam w załączeniu.

 

Pozdrawiam serdecznie
arch. Katarzyna Wrońska

Włoski architekt poszukuje pracy w Poznaniu

czwartek, 21.06.2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w znalezieniu pracy dla włoskiego architekta, który pod koniec lipca przeprowadza się do Poznania.

Pan Riccardo Rotelli obecnie mieszka i pracuje w Wiedniu. Materiały na swój temat przesłał mailowo i w razie zainteresowania prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny.
architekt Fadi Ajeeb z Omanu szuka pracy

czwartek, 21.06.2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
W załączeniu przesyłam CV architekta FADI  AJEEB'a z Omanu, który od niedawna mieszka w Poznaniu (ożenił się z Polką) i poszukuje pracy w biurze projektowym. CV jest przygotowane w języku polskim.
Zainteresowanych prosimy i bezpośredni kontakt z architektem.
Szkolenie - Praktyczne aspekty wdrażania RODO, Poznań, 26 czerwca 2018 r.

środa, 20.06.2018

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, uprzejmie informuję, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie pt.

 

"Praktyczne aspekty wdrażania RODO",

(m. in. dostosowanie systemu informatycznego do przepisów RODO)


które odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie WOIA RP, Stary Rynek 56 w dwóch terminach (do wyboru):

 

I termin:

- 26 czerwca 2018 roku (wtorek), w godzinach od 11.00 do 13.00 (rejestracja od godz. 10.30)

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/630

 

II termin:

- 26 czerwca 2018 roku (wtorek), w godzinach od 15.00 do 17.00 (rejestracja od godz. 14.30)

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/631

 

Liczba miejsc na każdym szkoleniu - 55.

Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadzący:
pan Adam Musielak
Od ponad 30 lat zajmuje się informatyką. Szczególnie polubił produkty Apple których jest prekursorem w Polsce i zajmuje się nimi od 1990 roku. Był pierwszym autoryzowanym edukacyjnym reselerem Apple w Polsce. 90 szkół w Polsce zostało przez niego wyposażonych w kompletne klasy Macintoshy do nauki informatyki. Zaprojektował i wdrożył pierwszy polski dziennik drukowany w kolorze i składany cyfrowo na komputerach Macintosh – Dziennik Poznański. Przez kilkanaście lat nadzorował i konsultował proces składu książek i systemu informatycznego w poznańskim wydawnictwie Publicat. Od 20 lat współpracuje z pracownią architektoniczną, gdzie odpowiada za system IT i jego bezpieczeństwo.

Szkolenie - RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych, Poznań, 21 czerwca 2018 r.

poniedziałek, 18.06.2018

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, uprzejmie informuję, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie pt.

 

"RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych"

 

które odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie WOIA RP, Stary Rynek 56 w dwóch terminach (do wyboru):

 

I termin:

- 21 czerwca 2018 roku (czwartek), w godzinach od 10.00 do 13.00 (rejestracja od godz. 9.30)

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/628

 

II termin:

- 21 czerwca 2018 roku (czwartek), w godzinach od 14.30 do 17.30 (rejestracja od godz. 14.00)

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/629

 

Liczba miejsc na każdym szkoleniu - 55.

Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadząca:
adwokat Anna Sosnowska-Sufryd
Specjalizuje się w prawie handlowym, podatkowym i prawie pracy, w tym zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Od 2007 roku prowadzi stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Posiada duże doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w zakresie negocjacji i pozasądowego rozwiązywania sporów. Doradza w procesach przekształceń przedsiębiorstw oraz wdrażania optymalizacji podatkowych w oparciu o wiedzę i praktykę zdobytą w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii podatkowo – prawnych. Od 2010 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

UWAGA! - Informacja na temat RODO oraz szkolenia

czwartek, 24.05.2018

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Architekci,
członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 
Wszyscy ostatnio o tym mówią i  trochę (lub bardzo)  się niepokoją, że od  najbliższego piątku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 
W wtorek, 22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Nowa ustawa, która wchodzi w życie 25 maja 2018 r. przewiduje m.in. powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skrócenie postępowań dotyczących naruszeń danych osobowych, kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, itp.
 
Rozporządzenie posiada zasięg ogólny, wiąże w całości, co do wszystkich zawartych w nim postanowień i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE. W konsekwencji staje się ono częścią krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności transpozycyjnych i wywiera skutki bezpośrednie w stosunku do jednostek. Jednakże, w pewnym zakresie, Rozporządzenie przewiduje uzupełnienie własnych regulacji przepisami krajowymi. Zawarte odesłania do prawa krajowego mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie lub ograniczenie stosowania w tymże prawie krajowym przepisów Rozporządzenia. 
Polskich Rozporządzeń krajowych jeszcze nie ma, zatem pozostaje trochę czasu (prawdopodobnie do jesieni) na spokojne wdrożenie nowych systemów i zasad RODO.
 
Zgodnie z nową ustawą, traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7 które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
W związku z powyższym Rada Wielkopolskiej OIA RP uprzejmie informuje, że jest w trakcie przygotowywania szkoleń dla architektów dotyczących spraw i przepisów wynikających z RODO. Szkolenia te odbędą się w drugiej połowie czerwca br. i obejmować będą dwa tematy:
 
-  ujęcie prawne  - NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - szkolenie zostanie przygotowane z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.
Przedmiotem szkolenia będą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO oraz nowa Ustawa o ochronie danych osobowych). Przedstawione
zostaną wprowadzone zmiany w podejściu do ochrony danych osobowych oraz ich konsekwencje. Omówione zostaną nowe obowiązki ciążące na administratorach danych, takie
jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji. Przedstawione zostaną sposoby i metody wdrażania nowych wymogów związanych z obowiązywaniem RODO, w tym przeprowadzenie analizy ryzyka w przedsiębiorstwie i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych oraz technicznych.
 
Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Kancelarii Adwokackiej
 
- ujęcie informatyczne - Nadchodzi RODO - prezentacja praktycznych aspektów wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia: 
- dokumenty niezbędne do legalnego przetwarzania danych
- co zawiera dokumentacja RODO
- monitoring wizyjny a RODO
- dostosowanie systemu informatycznego  do przepisów RODO
- najczęściej spotykane wycieki danych i zapobieganie
- jakie są sposoby wdrożenia i który wybrać
 
Szkolenie poprowadzi pasjonat informatyki, pierwszy autoryzowany edukacyjny reseller Apple w Polsce
Aktualnie, w załączeniu,  przekazujemy materiały dotyczące RODO przygotowane i udostępnione przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP.
-  prezentacja - RODO W PRAKTYCE WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA 
adwokat Piotr Konopka, wspólnik w kancelarii Bruzda Konopka Adwokaci, S. J.
- wzór dokumentu - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
- wzór dokumentu - UMOWA POWIERZENIA  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
 
oraz
 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
XXVIII Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie ARCHI CUP - Poznań - Kortowo - 8 - 10 czerwca 2018 r.

środa, 23.05.2018

Szanowni Państwo,
 
W dniach od 8 do 10 czerwca 2018 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych architektów na
XXVIII edycję Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie, która odbędzie się w Poznaniu na kortach KORTOWO.
 
Bogaty program towarzyszący, liczne konkursy, specjalni goście sprawią, że będzie to wyjątkowy czas dla architektów - tenisistów.
W ramach kontynuacji i dobrych doświadczeń z ubiegłorocznych Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie, w dalszym ciągu Organizatorzy promować będą równolegle Akademię Tenisa dla początkujących tenisistów. Mają nadzieję, że uda im się zarazić tenisowym entuzjazmem kolejnych architektów.
 
W tym roku rozegrany zostanie także TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU
 
Szczegółowe informacje na stronie http://www.tennisarchicup.pl
Oficjalna rejestracja za pomocą formularza w dziale REJESTRACJA.
 
Wielkopolska OIA RP i Poznański Oddział SARP objęły to sportowe wydarzenie patronatem honorowym.
Zaproszenie - ARCHISURF 2018 - Mistrzostwa - Kuźnica - 16 - 17 czerwca 2018 r.

środa, 23.05.2018

Szanowni Państwo,

Organizatorzy serdecznie zapraszają, w dniach 16  i 17 czerwca 2018 r.  do Kużnicy na Helu,  gdzie już po raz kolejny, odbędą się zawody surfingowe i kitesurfingowe dla architektów i studentów Architektury ArchiSUFR 2018.

 

Imprezę tę swym patronatem honorowym objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Izba Architektów RP, a także Wielkopolska OIA RP i SARP Oddział w Poznaniu

Zgłoszenia i zapisy trwają. Baza zawodów -  Kużnica - ABC Surf. Zawody rozegrane zostaną po stronie Zatoki Puckiej.

 

Organizatorzy –  poznańskie pracownie architektoniczne

FRONT ARCHITECTS, P3 PRACOWNIA ARCHITEKTURY, PRACOWNIA PROJEKTOWA 77

 


 

Zapraszamy wszystkich  architektów tych zarażonych już pasją wind/kite-surfingową i tych którzy chcę pierwszy raz spróbować swoich sił na wodzie, na kolejną edycję ARCHISURF. Impreza (regaty i nauka windsurfingu /kitesurfingu) ponownie wodbędzie się w Kuźnicy w bazie ABC SURF w terminie 16-17 czerwca 2018.
Po raz kolejny spodziewamy się dużej dawki dobrej zabawy z wiatrem na wodzie. Czekamy na Was od soboty (a nawet piątku) na Półwyspie Helskim.
 
Uwaga - ilość miejsc limitowana, szczegóły i rejestracja na stronie www. archisurf.pl
Organizatorzy: Adam Jeske, Radosław Popławski, Marcin Sakson
Szkolenia - „Projektowanie w obiektach zabytkowych - archeologia, rewitalizacja przestrzeni miejskich i rekonstrukcje" - Poznań, 13 czerwca 2018 r.

środa, 23.05.2018

Szanowni Państwo,
Kontynuując cykl szkoleniowy przygotowany przez Izbę Architektów RP we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa z Warszawy, dotyczący projektowania w obiektach zabytkowych, uprzejmie informuję, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na część III tego szkolenia (część B).

 

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne, rekonstrukcje.

 

Termin: 13 czerwca 2018 roku (środa), w godzinach od 14.30 do 18.30 (rejestracja od 14.00)

 

Zapisy: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/622

 

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie WOIA RP, Stary Rynek 56.

 

Liczba miejsc ograniczona.
Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie 50 architektów.

 

Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadząca:
Pani Agata Byszewska

archeolog, główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Zespole ds. Standardów Badań i Ochrony Dziedzictwa. Od lat – jako pracownik Ośrodka Badań Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków zajmuje się problematyką konserwatorstwa archeologicznego. Autorka publikacji dotyczących zagadnień związanych z problematyką zarządzania i sposobu zagospodarowania nieruchomych zabytków archeologicznych.

Szczegółowy program i opis szkolenia w załączniku oraz w Systemie Zarządzania Szkoleniami (SZS)

Rejestracja i zapisy odbywają się poprzez stronę internetową IARP przez zakładkę "szkolenia" (po lewej stronie).
Należy się zalogować przy pomocy numeru członkowskiego WP oraz hasła (tak jak w Programie członkowskim), a następnie zapisać na warsztaty. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie automatycznie stworzona lista rezerwowa.

W związku z tym bardzo proszę, aby osoby, które się zapisały, a które z jakiegoś powodu będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach, wypisały się z listy (na takiej samej zasadzie jak się zarejestrowały) , umożliwiając tym samym uczestnictwo architektom z listy rezerwowej.

Szkolenie - Projektowanie budynków - oszczędność energii i izolacyjność cieplna, Poznań, 17 maja 2018 r., godz. 16.00

wtorek, 08.05.2018

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie pt.

 

"Podstawowe zagadnienia teorii i praktyki projektowania budynków w świetle przepisów Działu X Warunków Technicznych - oszczędność energii i izolacyjność cieplna "

 

 

które odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie WOIA RP, Stary Rynek 56:

 

- 17 maja 2018 roku (czwartek), w godzinach od 16.00 do 19.30 (rejestracja od godz. 15.30)

 

Liczba miejsc - 40.

Dla członków Izby Architektów RP szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadzący:
 
architekt Tomasz Mielczyński 
Członek Wielkopolskiej OIA RP
 
Od początku swojej kariery zawodowej zaangażowany w projektowanie i nadzór nad realizacjmi budynków energooszczędnych i ekologicznych. Autor wielu budynków zrealizowanych w standardzie budynku pasywnego wg metodologii Darmstadt.
Aktualne zainteresowania zawodowe skupia na kwestiach projektowania dla optymalizacji zużycia energii pierwotnej w całym cyklu życia budynku, oraz projektowania dla cyrkulacji ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych.
 
Szkolenie zostało umieszczone w systemie zarzadzania szkoleniami (SZS), gdzie znajduje się także szczegółowy program tego szkolenia - 
 

Rejestracja i zapisy odbywają się poprzez stronę internetową IARP przez zakładkę "szkolenia" (po lewej stronie).

Należy się zalogować przy pomocy numeru członkowskiego WP oraz hasła (tak jak w Programie członkowskim), a następnie zapisać na warsztaty. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie automatycznie stworzona lista rezerwowa.

W związku z tym bardzo proszę, aby osoby, które się zapisały, a które z jakiegoś powodu będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach, wypisały się z listy (na takiej samej zasadzie jak się zarejestrowały) , umożliwiając tym samym uczestnictwo architektom z listy rezerwowej.
 
 
Pozdrawiam serdecznie,
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Odszedł nasz Kolega Architekt ś.p. Piotr Barełkowski

piątek, 04.05.2018

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Architekta
 
ś.p.
Piotra Barełkowskiego
 
członka
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 
Był on osobą niezwykle utalentowaną i ambitną, 
autorem i współautorem projektów wielu znaczących dla Poznania obiektów, które wygrywały konkursy architektoniczne, 
otrzymywały kilkukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro.

Koledze Robertowi i Koleżance Katarzynie Barełkowskim
i ich Rodzinie
 
składamy wyrazy szczerego współczucia

przyjaciele, koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poznańskiej katedrze i na cmentarzu Junikowo dnia 2 maja br.
Sesja zimowa 2018 - termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

poniedziałek, 16.04.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2. do projektowania bez ograniczeń;

3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5. do projektowania w ograniczonym zakresie;

6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

został wyznaczony:

w sesji zimowej na dzień 7 grudnia 2018 r. o godz. 10:00

 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji zimowej przypada na dzień 7 września 2018 r.

 

arch. Katarzyna Kaszub

asystent WOKK WOIA RP

tel/fax (61) 855 08 46

Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

email: wpokk@izbaarchitektow.pl

poniedziałek: 10.00-13.00

czwartek: 15.00-18.00

Szkolenie dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - kwiecień 2018

środa, 11.04.2018

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że w dniach 23-27 kwietnia 2018 r. odbędzie się organizowane przez Wielkopolską Izbę Architektów szkolenie dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
Szkolenie to odbywać się będzie w siedzibie Izby, Poznań - Stary Rynek 56 od poniedziałku do piątku:
Poniedziałek 23.04.2018 w godz. 8.00-15.00
Wtorek 24.04.2018 w godz. 8.00-15.00
Środa 25.04.2018 w godz. 8.00-14.00
Czwartek 26.04.2018 w godz. 8.00-14.00
Piątek 27.04.2018 w godz. 8.00-14.00


Program szkolenia obejmować będzie omówienie większości przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

Szkolenie to jest odpłatne, trwa 32 godziny.


Należność w wysokości 1 000,- zł należy wpłacić na konto:
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
Nr Konta 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
Tytuł wpłaty : szkolenie 1/2018

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dowodu wpłaty do 19 kwietnia 2018 na adres:
wpokk@izbaarchitektow.pl
W przypadku zbyt małej liczby uczestników Izba zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
Zapraszamy!