Najnowsze wydarzenia

KRIA - komunikat nt. ubezpieczeń OC dla architektów

środa, 01.04.2020

Krajowa Rada Izby Architektów RP, Warszawa dnia 1 kwietnia 2020 roku

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Izby Architektów RP

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.
Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Odwołane szkolenie oraz egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

piątek, 27.03.2020

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje:

W związku z zagrożeniem epidemicznym, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu najbliższej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach. Nowy termin zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

 

W zaistniałej sytuacji odwołane zostaje także szkolenie dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w przewidywanym terminie 20-24 kwietnia 2020 r. Nowy termin szkolenia zostanie podany po ustaleniu terminu sesji egzaminacyjnej. Osobom, które wniosły opłatę za szkolenie, opłata ta zostanie zwrócona.

Biuro WIOA RP nieczynne - praca zdalna

wtorek, 17.03.2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem w Polsce przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i pojawieniem się kolejnych przypadków choroby zakaźnej COVID-19, a także w odniesieniu do Zarządzenia nr 1 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca 2020 roku, mając na uwadze konieczność minimalizacji ryzyka, biuro WOIA RP przy Starym Rynku 56 w Poznaniu będzie nieczynne od dnia dzisiejszego do odwołania.

 

Jednocześnie wprowadza się z dniem 16 marca br. system pracy zdalnej.

 

Informujemy, że sprawy bieżące należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wszelką korespondencję na adres mailowy: wielkopolska@izbaarchitektow.pl

 

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Odwołanie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WOIA RP

poniedziałek, 16.03.2020

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Delegaci Wielkopolskiej OIA RP

na Okręgowy Zjazd

 

W związku z Zarządzeniem nr 1/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołaniem tym wirusem w Izbie Architektów RP, Rada Wielkopolskiej OIA RP podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WOIA RP w dniu 27.03.2020 r. i odroczeniu w czasie.

O terminie i trybie przeprowadzania Zjazdu Okręgowego Delegaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Odwołanie warsztatów

poniedziałek, 16.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą w Polsce sytuacją dotyczącą zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem, działając zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca br., uprzejmie informuję, że Rada Wielkopolskiej OIA RP podjęła decyzję o odwołaniu zaplanowanych na dzień 19 i 20 marca 2020 r. warsztatów dla architektów pt. "Architekt w roli menedżera. Zarządzanie i współpraca w zespole" oraz "Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta"

 

Odbędą się one w terminie późniejszym, o którym wszystkich członków WOIA RP poinformujemy.

Składanie wniosków

piątek, 21.02.2020

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków na sesję letnią br. przypadającym w dniu 5 marca wnioski można składać :

poniedziałek: 10.00-13.00

oraz w środy w dniach 26/02 oraz 4/03/2020: 10.00-13.00

czwartek: 15.00-18.00

 

arch. Katarzyna Kaszub

asystent WOKK WOIA RP

Szkolenie przed sesją letnią 2020 r.

środa, 12.02.2020

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniu organizowanym dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

 

Szkolenie odbywać się będzie w dniach  20-24 kwietnia 2020 r. w siedzibie Izby Poznań, Stary Rynek 56, w godz. wg załączonego harmonogramu.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie dowodu wpłaty na adres wpokk@izbaarchitektow.pl

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP: PKO BP SA. nr 71 10 20 40 27 0000 1202 0033 5935

imię nazwisko, tytuł wpłaty – szkolenie, kwota 1000,- zł.

Sesja 2020

czwartek, 30.01.2020

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że ustalone zostały terminy egzaminów dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w roku 2020.

Egzamin sesji letniej odbędzie się – 5 czerwca 2020 r. ,

Egzamin sesji zimowej odbedzie się – 4 grudnia  2020 r.

 

Wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów wraz z niezbędną dokumentacją oraz opłatą za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (I rata), a także opłatą skarbową należy składać w sekretariacie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

do sesji letniej -  5 marca    2020 r.

do sesji zimowej  -  4 września 2020 r.

 

I rata ( weryfikacja - dowód wpłaty przy składaniu wniosku) oraz

II rata (egzamin, wpłata najpóźniej na 14 dni przed egzaminem) do sesji letniej wynosi :

a)   w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie  - 1 500 zł,

b)   w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie - 1 000 zł,

c)   w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie - 1 000 zł,

 

Biuro Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej czynne:

poniedziałek w godz. 10-13, czwartek w godz. 15-18.

Sekretariat: Stary Rynek 56, 61-772 Poznań, tel. 855 08 46

 

- egzamin I/ II rata - Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP –

PKO BP SA. nr 71 10 20 40 27 0000 1202 0033 5935

- Opłata skarbowa 10,- zł

Wydział finansowy Urzędu Miasta Poznania  

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

BUDMA 2020 - Informacja i Program Forum D&A 5 i 6 lutego 2020 r. - Poznań

środa, 29.01.2020

900x1600 2

Szanowni Państwo,

 

Izba Architektów RP, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Wielkopolskiej OIA RP, jest po raz kolejny partnerem przy organizacji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu.

 

Targi odbędą się w dniach od 4 do 7 lutego 2020 roku, na terenie MTP.

 

Uprzejmie informuję, że stoisko Izby Architektów RP będzie, tak jak w minionych latach, w pawilonie 3A.

Do odwiedzenia stoiska serdecznie zapraszamy.

 

Projekt tegorocznego stoiska został wyłoniony w ramach studenckiego konkursu.

Nagrodzona praca zostanie zrealizowana.

 

W załączeniu przesyłam szczegółową informację na temat programu wydarzeń ważnych dla architektów, które odbędą się na tegorocznej BUDMIE w ramach FORUM DESIGNU i ARCHITEKTURY w dniach 5 i 6 lutego br.

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w Pawilonie "IGLICA"

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Pozdrawiam serdecznie,

arch. Katarzyna Wrońska

 

Konkurs dla studentów - na stoisko IARP - na Targach BUDMA 2020

czwartek, 07.11.2019

Szanowni Państwo,

 

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje o ogłoszeniu konkursu skierowanego do studentów kierunków architektonicznych Uczelni Wyższych w Polsce - na projekt stoiska targowego Izby Architektów RP na Targach BUDMA 2020 w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 4 do 7 lutego 2020 roku.

 

Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Izba Architektów RP.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach:

https://www.budma.pl/pl/zwiedzaj%C4%85cy/konkursy/projekt-stoiska-izby-architekt%C3%B3w-rp/

www.izbaarchitektow.pl

 

ZAPRASZAMY do udziału studentów!!!

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów powołała “Zespół Ekspertów”, którego zadaniem jest współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz z innymi instytucjami w zakresie opiniowania i interpretowania przepisów budowlanych w kontekście praktycznego ich zastosowania. Powołana grupa opiniuje problematyczne sprawy, a wszystkie opinie przekazywane są organom administracji architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta Poznania jako oficjalne stanowisko Wielkopolskiej Izby Architektów w danym temacie. Opinie te stanowią dla organów administracji architektoniczno-budowlanej materiał pomocniczy przy rozstrzyganiu w indywidualnych sprawach.

http://wielkopolska.iarp.pl/opinie-zespolu-ekspertow/

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniu organizowanym dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Szkolenie odbywać się będzie w dniach 14-18 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w siedzibie Izby Poznań, Stary Rynek 56, w godz. 8-15 (wg harmonogramu).

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie wpłaty na konto Izby: PKO BP SA. nr 71 10 20 40 27 0000 1202 0033 5935

tytuł wpłaty – szkolenie, kwota 1 000 zł

i przesłanie dowodu wpłaty na adres: wpokk@izbaarchitektow.pl

pozdrawiam

 

arch. Katarzyna Kaszub

asystent WOKK WOIA RP

Wielkopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej przed ostatecznym terminem ich składania, który przypada na dzień 6 września 2019 r.

W miesiącu sierpniu ze względu na zbliżający się NIEPRZEKRACZALNY termin składania wniosków przewiduje się dyżury WP-OKK również w środy.

 

Terminy dyżurów podane zostały w szczegółach tej wiadomości (przycisk "więcej").

Pracownia Architektoniczna “Poznań-Projekt” poszukuje architekta

środa, 19.06.2019

Pracownia Architektoniczna “Poznań-Projekt” poszukuje architekta z doświadczeniem w projektowaniu. Uprawnienia dobrze widziane.

Zainteresowani proszeni o kontakt na adres pracownia@poznan-projekt.pl

Szanowni Państwo, 

W imieniu Organizatorów - członków naszej Izby serdecznie zapraszamy wszystkich  chętnych architektów - tych zaawansowanych i tych początkujących do wzięcia udziału

w kolejnej edycji  wydarzenia sportowo – rekreacyjnego ARCHISURF. 

Impreza (regaty i nauka windsurfingu / kitesurfingu) odbędzie się w Kuźnicy w bazie  ABC SURF  w dniach
15 - 16 czerwca 2019 roku. 

 

UWAGA - ilość miejsc limitowana, szczegóły i rejestracja na stronie www.archisurf.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ organizatorzy - 

Koledzy architekci - Adam Jeske, Radosław Popławski, Marcin Sakson, członkowie Wielkopolskiej OIA RP.

 

Jak co roku patronatem honorowym to wydarzenie objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań i Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP.

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP szkoleniu dla kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane  w specjalności architektonicznej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-17 maja 2019 r. 

Szczegóły po kliknięciu w przycisk "więcej".

KRIA - wych_247_KRIA_2019 OIA ws 1% z listą

piątek, 26.04.2019

Szanowni Państwo,

W załączniku przekazuję pismo Sekretarza Krajowej Rady IARP, arch. Wojciecha Gwizdaka ws. 1% podatku z listą osób.

XXIX Mistrzostwa Polski Architektów w Tenisie

piątek, 19.04.2019

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłamy pakiet informacji dotyczących najbliższej imprezy cyklu SPORTARCHITEKT, czyli Tennis Archi Cup - XXIX Mistrzostw Polski Architektów w Tenisie (7-9.06.2019).

Wszelkie informacje oraz rejestracją dostępne są na stronie www.tennisarchicup.pl